عسل زنده ( طبیعی ) ۷ ستاره *******

80/000 تومان

در انبار

عسل زنده ( طبیعی ) 7 ستاره *******

یک کیلویی

عسل خوب مناسب برای افراد دیابتی