مایع چربی سوز و روغن مکمل چربی سوز

55/600 تومان

در انبار

مایع چربی سوز و روغن مکمل چربی سوز:

جهت سوزاندن و آب کردن چربی های کهنه مخصوصاً چربی های شکمی