عسل زنده طبیعی ۳ ستاره ***

65/000 تومان

در انبار

عسل  زنده طبیعی

 

3 ستاره ***

 

نشانه عسل خوب:
اصولاً عسل خوب و درجه یک آن است که رس ببندد یعنی مانند کره و به رنگ کرم بشود (نه سفید رنگ) که به اصطلاح عام می گویند شکرک بسته است و اگر در آب سرد قرار دهید و کم کم گرم کنید به حالت اول باز گردد
در فصل زمستان رس بستن سریع تر شکل می گیرد.